Máy dán túi- May túi quần, áo tự động

Model: STN 3020B

Hiệu SEW TECH

Xuất xứ: Trung Quốc

Với đầu may Brother BAS-311, tốc độ cao, hoàn thiện hoàn hảo. Nhắm mục tiêu đến vật liệu vải denim, túi twill,
áp dụng cho túi quần jean / quần.
Bằng cách chọn "kiểm tra chế độ vật liệu", máy sẽ tự động thay đổi để kiểm tra chế độ vật liệu.
Tự động gấp, cho ăn, khâu, thu thập và cũng phát hiện đứt chỉ, hiệu quả hoạt động bình thường khoảng 5-6 túi / phút.
Hệ thống định vị chân không, đối với các loại vật liệu khác nhau, bạn có thể tự do điều chỉnh cường độ chân không để giữ vật liệu.

With Brother BAS-311 sewing head, high speed, perfect finishing. Target to denim materials, twill pocket,
applicable for jeans/pants pockets.
By selecting "check material mode", machine automatically change to check material mode.
Automatic folding, feeding, stitching, collecting and also break thread detect, normal efficiency is 5-6 pockets/minute.
Vacuum positioning system, for different kind of materials, you can freely adjust the vacuum strength to hold the material.